MENU:

Balga pilyje

Gerdauen pilyje

Insterburg pilyje

Labiau pilyje

Neuhausen pilyje

Ragnit pilyje

Saalau pilyje

Taplaken pilyje

Waldau pilyje

 

 

Gerdauen pilyje...


GIRDAVOS (vok. GERDAUEN) PILIS – Železnodarožnas (Pravdinsko rajonas)

Medinė Girdavos tvirtovė buvo pastatyta kryžiuočių 1270 metais. Po eilinio Prūsų sukilimo kryžiuočiai neturėjo jėgų išlaikyti atskiras tvirtoves. Pilis buvo sudeginta, vienok numalšinus prūsų sukilimus, kryžiuočiai sugrįžo į Girdavą ir pradėjo statyti įtvirtinimus.

Iki 1310 metų tvirtovė buvo pastatyta ir ją sudarė pylimai, grioviai ir slėptuvės. Įtvirtinimų viduje iš akmens ir plytų pastatyti konvento pastatai.

Buvo planuota, kad ateityje Girdava taps komtūro buveine. Netrukus vienok dėl netoliese buvusios sienos su Lietuva ir dažnų lietuvių žygių, šis sumanymas žlugo. Girdava buvo atakuojama 1336, 1337 ir 1366 metais.

1406 metais Girdava apjuosta gynybine siena. Trylikos metų karo metu, t.y. 1455 metais tvirtovė buvo ženkliai apnaikinta. 1670 metais joje jau nieks nebegyveno. Netrukus po to buvo parduota ir pateko į privačias rankas. Iš senų pastatų beliko tik rūsiai.

1872 metais įtvirtinimų vietoje iškilo nauji gražūs rūmai. Girdava klestėjo iki 1914 metų, t.y. iki I pasaulinio karo. Tais pačiais metais kruvinų kovų metu miestas buvo sugriautas rusų karių. Girdavą pavyko atstatyti tik 1921 metais.

1945 metų sausio 27 d. karo veiksmų metu Rytprūsiuose miestą užėmė sovietų armija. Šį kartą miestas beveik nenukentėjo. Net sunku patikėti, kad miestas buvo apnaikintas tarpukario metais. Miesto pažiba, t.y. nuostabūs rūmai buvo sunaikinti iki pamatų. Dar XIV a. statytame bažnyčios pastate pirmaisiais pokario metais buvo įrengtas klubas ir kino salė, o vėliau kultūros namai.

Baltijos jūros regiono pilių maršrutu – obiektų atnaujinimas ir išsaugojimas
Projektas dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis

On the trail of the castles in the Baltic Sea region – revitalization and promotion of the objects
PROJECT is PART-financed BY THE EUROPEAN UNION