MENU:

Balga pilyje

Gerdauen pilyje

Insterburg pilyje

Labiau pilyje

Neuhausen pilyje

Ragnit pilyje

Saalau pilyje

Taplaken pilyje

Waldau pilyje

 

 

Taplaken pilyje...


TOPLAUKIO PILIS (vok. TAPLACKEN) – Toplaukis (Gvardeisko rajonas)
Senais laikais aplink Toplaukį (anksčiau vietovė buvo praminta Dablak), kur akis užmato, plytėjo klampios balos. Čia buvo gervių, gandrų, varlių ir uodų miriadų buveinė. Ore skraidė balti kirai ir debesų valdovai - vanagai. Žiemą virš balų iškildavo tankus rūkas. Tokiu būdu susidarydavo įspūdis tarsi visa erdvė buvo užklota balta pūkine antklodė, kuri tuo pačiu saugojo žemės šilumą. Tikriausiai dėl to prūsai savo mažą kaimą, esantį klampynių pakraštyje pavadino „taplaken“, kas reiškė “šilumą“ arba „šiltą vietą“.

Dėl napaliaujamų karų su lietuviais 56 kilometre nuo Karaliaučiaus kryžiuočiai nusprednė pastatyti tvirtovę, atskiriančią Tepliavą, Narkyčius ir Vėluvą. 1336 m. tikriausiai anuometinio kryžiuočių kariuomenės vado Henriko Dusmerio von Arfbergo įsakymu Nėnos upės žiotyse buvo pastatyti tikri rūmai su pagrindinių vartų bokštu ir priešpiliu.

Tvirtovė buvo geometrinės formos ir ji atitiko ano meto fortifikacijos normas. Toplaukio padėtis turėjo eilę privalumų. Per vietovę ėjo pagrindinis kelias į Karaliaučių ir jis čia šakojosi: vienas kelias toliau vedė į Tilžę,- kitas į Vėluvą. Toplaukio – Želvos (vok. Saalau) ruožo apylinkėse buvo saugotini akmens druskos klodai.

1376 metais didysis Lietuvos kunigaikštis Kęstutis paėmė tvirtovę ir vėliau visiškai ją sugriovė. Po šio įvykio, 1379 metais tvirtovė buvo „apvilkta akmens rūbais“. Šio dėka ji tapo patvaresnė ir saugesnė. Valdant didžiajam kryčiuočių magistrui Albrechtui Hohenzollernui tvirtovė buvo rekonstruuota ir savo išvaizda priminė nedidelę pilį. Vienok laikui bėgant, panašiai kaip ir kiti šio tipo statiniai, tapo kaimo valda (dvaru). Iki 1820 m. šalia jos buvo pastatyti 24 kaimiečių vienkiemiai. Gyventojų skaičius siekė apie 250,

Po II pasaulinio karo į Taplaken atvyko iš Tarybų Sąjungos perkelti gyventojai. Tada vietovės pavadinimas pakeistas į Talpakai, kas nežymiai primindavo senąjį prusišką pavadinimą. Šiuo metu senosios Toplaukio pilies liekanas lengvai galima pastebėti iš pagrindinio kelio, vedančio šios vietovės link. 

Baltijos jūros regiono pilių maršrutu – obiektų atnaujinimas ir išsaugojimas
Projektas dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis

On the trail of the castles in the Baltic Sea region – revitalization and promotion of the objects
PROJECT is PART-financed BY THE EUROPEAN UNION