MENU:

Balga pilyje

Gerdauen pilyje

Insterburg pilyje

Labiau pilyje

Neuhausen pilyje

Ragnit pilyje

Saalau pilyje

Taplaken pilyje

Waldau pilyje

 

 

Waldau pilyje...


WALDAU PILIS – Nizovjė (Gurievo rajonas)
Užkariavus prūsų žemes, t.y. Pamedę, Pagudę ir Varmę, Kryžiuočių ordinas pradėjo intensyviai statyti kelius ir pilis. Savo tvirtoves statydavo 15 – 20 kilometrų atstumu viena nuo kitos. Tokį atstumą per dieną galėjo įveikti pėstininkas su visa manta ir tuo pačiu visa stovykla. Tokiu būdu Kryžiuočių ordino riteriai pradėjo užkariauti rytinę Sambijos dalį Nadruvos link.

Oficiali užuomina apieWaldautvirtovės statybą randama 1258 m. kronikoje. Pavadinimas kilęs iš prūsų kalbos ir reiškia „turėti, valdyti“. Iš tikrųjų, aplinkiniai kaimai priklausė dviems prūsams: Brulantai ir Diabelai, vadinamais „vietininkais“ arba „kunigaikščiais“. 1264 metais, kryžiuočių administracijai įsakius, kunigaikščiai įkūrė Karčiamą. Būtent joje dažniausiai apsistodavo kryžiuočių riteriai, dvasininkai ir kariai. Židinio salėje gurkšnodami miežinį alų arba skanaudami obuolių vyną pirkliai aptarinėdavo savo prekybos reikalus.

Jotvingiams užkariavus Nadruvos ir Sūduvos žemes, Kryžiuočių valstybės siena su Lietuva nutolo. Dėl to Waldau tvirtovė neteko gynybinės paskirties. 1457 metais senas pastatas buvo rekonstruuotas ir pakeitė savo paskirtį tapdamas gyvenamąja pilimi, t.y. Kryžiuočių ordino magistro vasaros rezidencija. Po 1525 metų sekuliarizacijos pilis tapo Waldau žemės administracijos buveine. 1858 metais pilyje veikė Žemės ūkio mokykla. Vėliau, atlikus visišką pilies rekonstrukciją, nuo 1870 metų ji tapo gerai veikiančia mokytojų mokykla.

„Waldau“ pilies istorijoje įsimintinas įvykis įamžintas 1997 metais vietinės iniciatyvinės grupės dėka pakabintoje atminimo lentoje. 1697 metų gegužės 17(27) dieną pilyje apsistojo rusų pasiuntiniai, kuriems vadovavo admirolas Francas Jakovlevič Lefortas (1656 – 1699). Caro rašytojas užrašė: „Tą dieną iš Karaliaučiaus į Valdau atvyko caras Petras I norėdamas sužinoti, kokia pasiuntinių savijauta ir galutinai patvirtinti susitikimo su kurfiurstu (Vokiečių reicho elektoriu) ceremoniją. Vakare caras Petras I išvažiavo iš Karaliaučiaus, tuo tarpu pasiuntiniai iš Waldau išvyko kitądien ankstų rytą“.

Šių dienų Nizovjės gyvenvietėje esanti pilis, nepaisant jos senyvo amžiaus, lankantiesiems palieka gilų įspūdį. Iki šių laikų išliko senų pastatų fragmentai. Tvirtovės mūruose įsikūrusi Žemės ūkio mokykla.

Baltijos jūros regiono pilių maršrutu – obiektų atnaujinimas ir išsaugojimas
Projektas dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis

On the trail of the castles in the Baltic Sea region – revitalization and promotion of the objects
PROJECT is PART-financed BY THE EUROPEAN UNION